Komunikācijas profesionāļiem  Drošības sistēmas

Videonovērošanas sistēmas

Uzņēmums LATSAT piedāvā praktiski jebkuras klases televīzijas sistēmas, akcentējot to integrēšanas iespējas objektu kompleksajās drošības sistēmās. Ņemot vērā uzņēmuma specializāciju perimetra apsargāšanā, īpaša uzmanība tiek pievērsta perimetra TV novērošanai, informācijas nodošanas operatoriem optimizēšanai, sakariem ar signalizācijas un apgaismes sistēmām.

Televīzijas sistēmu struktūra un komplektācija ir unikāla katram objektam un tiek izstrādāta firmas speciālistiem sadarbojoties ar Pasūtītāju,- ņemot vērā drošības nodrošināšanas prasības objektā, novērošanas, aparatūras novietošanas un kabeļu tīklu izveides iespējas. Nav mazsvarīgi arī tādi aspekti kā iespējas sistēmas iespējas paplašināt, modernizēt, kā arī servisa atbalsta un remonta nodrošināšana.

Uzņēmuma LATSAT projektos tiek izmantota pazīstama un labu reputāciju Latvijā ieguvušā ražotāja GE Security (ASV, Mičiganas št.) tehnika. Kompānijas GE Security apakšuzņēmums Kalatel, kas ir vispasaules korporācijas General Electric sastāvdaļa ir pazīstam speciālistiem kā analogo un ciparu drošības iekārtu videonovērošanas sistēmām (CCTV) izstrādātājs, ražotājs un piegādātājs.

Ugunsdrošības signalizācija

Uzņēmuma LATSAT piedāvājumā ir apsardzes, ugunsdrošības un apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas sistēmu izveide; ugunsgrēka trauksmes un automātisko ugunsdzēšanas iekārtu uzstādīšana dažādu īpašuma formu un nozīmes objektos, daudzstāvu ēkās, noliktavās, ražošanas telpās un citās ēkās. Ugunsdrošības signalizāciju sistēmu izveidei piedāvājam sertificētas iekārtas no šīs nozares vadošā ražotāja šajā jomā - GE Security. (ASV, Mičiganas štats).

Ugunsdrošības un ugunsdzēšanas signalizācijas sistēmas var integrēt ar citām ēkas uzturēšanas nodrošināšanas sistēmām, kas ir īpaši aktuāli mūsdienās.

Kontroles un piekļuves pārvaldīšanas sistēmas

Sistēma ir paredzēta, lai kontrolētu un/vai ierobežotu piekļuvi ēkās vai īpašajās zonās, kā arī autotransporta iebraukšanas/izbraukšanas kontrolei.

Piekļuves sadale tiek veikta izveidojot ierobežojumus (atļautās piekļuves zonas, piekļuves aizliegums vai atļauja uz kādu laika periodu), kas tiek noteikti katram identifikatoram individuāli.

Funkcijas:

 • Katram darbiniekam vai apmeklētājam ir iespējams izveidot savu individuālu piekļuves zonu un termiņu kombināciju atkarībā no viņu statusa.
 • Darba laika uzskaite.
 • Iespēja noteikt darbinieku atrašanās vietu.
 • Iespējams grafiski attēlot sistēmu: monitorā var izveidot plānu ar norādītām piekļuves zonām, izmantojamām atslēgām vai kartēm, darbinieku uzvārdiem, fotogrāfijām.
 • Elektroniskie piekļuves uzskaites žurnāli. Datu bāzes izveide, lai ārkārtas situācijās varētu veikt to analīzi.
 • Iespēja operatīvi iegūt informāciju par situāciju.
 • Iekārtu tālvadīšana.
 • Pastāvīgo, īstermiņa un vienreizējo caurlaižu (identifikatoru) izsniegšanas un uzskaites automatizācija, informācijas saglabāšana par to īpašniekiem datu bāzē.
 • Integrācijas iespēja ar apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas sistēmām un ciparu videonovērošanu.

Izmantojamie identifikatori:

 • elektroniskās atslēgas "Touch Memory"
 • radiokartes "Proximity", "HID" un citas
 • antropometriskie parametri (pirkstu vai plaukstas nospiedumi un taml.)

Integrēšanai ar apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas sistēmu nav nepieciešams izmantot papildus iekārtas.

Mēs piedāvājam kompleksus risinājumus – ne tikai sistēmas bāzes struktūras izveidi, bet arī darba laika uzskaites nodrošināšanu, personāla un viesu caurlaižu izgatavošanu uz identifikācijas karšu bāzes, speciālo procedūru piekļuves kontroles programmēšanu.

Sistēmu saturs un struktūra tiek komplektēti katram objektam īpaši,- ievērojot objektu drošības nodrošināšanas prasības, analizējot darbalaiku un klientu pieņemšanas laikus, kā arī aparatūras novietošanas, kabeļu tīkla ievilkšanas iespējas, lai varētu nodrošināt maksimālu drošību, bet tai pat laikā - par optimālu cenu. Vienmēr Jūsu uzmanībai piedāvājam bāzes aparatūru ar programmu nodrošinājumu, programmu-iekārtu kompleksu, nolasītājus, vadāmas aizsargbarjeras un dažādu veidu pievadus uz vārtiem un daudz citu iekārtu.

Copyright © 2007 SIA "LATSAT". All rights reserved.
Pēdējās izmaiņas: 24.01.2008